Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page
SM3-Möte i Sundsvall lördagen den 3 april 2004

Rose"
Top of page
SM3-MÖTE I SUNDSVALL

Vårens SM3-möte arrangerades av Sundsvalls Radioamatörer den lördagen 3 april 2004och man samlades i klubblokalen i Sidsjön.

27 amatörer från 3:e distriktet hade rest till Sundsvall för att diskutera SM3-frågor.

SM3ESX/Christer, ordförande i Sundsvalls Radioamatörer, hälsade alla välkomna och lämnade över ordförandeklubban till SM3CWE/Owe. Även Owe hälsade alla välkomna och tyckte det var roligt att så många hade kommit. Till ordförande för SM3-mötet valdes SM3CWE/Owe och till sekreterare valdes SM3FJF/Jörgen. Den föreslagna dagordningen godkändes. Motionerna till SSA:s årsmöte i Borlänge diskuterades. Därefter berättade Owe om den nära förestående sammanslagningen till en enda certifikatklass, vilken träder i kraft den 20 april 2004.

SM3FJF/Jörgen berättade om det pågående arbetet med att revidera boken ”Bli Sändareamatör”, som skall vara klart till september. En lunchpaus på 1 timme togs och klockan ett fortsatte mötet med att de närvarande klubbarna fick berätta om vad som pågår i deras område. Vid 14-tiden avslutades mötet.

Under lunchuppehållet visades TV-programmet ”Gokväll” där radioamatörer från SK3JR beskrev vår underbara hobby.

Vill Du läsa protokollet från SM3-mötet – klicka här.

Klicka på bilderna så blir de större.

SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

SM3LIV/Ulla gör iordning smörgåsar.

SM3LIV/Ulla hälsar alla välkomna och hoppas att det smakar med en kopp kaffe och en smörgås efter resan till Sundsvall.

Varsågod!

Alla låter sig väl smaka.

 
SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

SM3BIZ/Curt och SM3WMU/Tomas i samspråk.

Samling i köket.

SM3BPY/Sölve, SM3CVM/Lars och SM3AU/Sten i samspråk.

I väntan på att SM3-mötet skall börja.

 
SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

I väntan på att SM3-mötet skall börja.

SM3ESX/Christer hälsar alla välkomna till Sundsvall och Sundsvalls Radioamatörer.

 
SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

SM3ESX/Christer lämnar över ordförandeklubben till DL3 SM3CWE/Owe.

SM3FJF/Jörgen berättar om arbetet med att revidera boken "Bli Sändaramatör".

 
SK3BG
SK3BG
SK3BG
SK3BG

SM3MQF/Kurt, SM3FWT/Hans, SM3HKN/Kenneth och SM3YKU/Håkan

Samling i köket efter SM3-mötet. Det fanns mycket att diskutera.

 
Top of pageStorm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 8 mars 2004 och reviderades den 29 augusti 2021.