Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page

SUNDSVALLS RADIOAMATÖRER, SK3BG

Rose"
Top of page
Årsmöte hos Sundvalls Radioamatörer
den 20 mars 2001.

Ett 20-tal amatörer samlades för att ta del av verksamheten för det gågna året samt välja styrelsemedlemmar.

Klicka på bilderna så kan Du se dem större.

Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
SM3ESX/Christer, ordförande i Sundsvalls Radioamatörer räknar in de närvarande. Till vänster SM3UQO/Björn, sekreterare i Sundsvalls Radioamatörer.
SM3MQH/Curt avtackas efter flera år i styrelsen.

SM3KAF/Bo får blommor och ett stort tack för det enorma arbete han lägger på att sälja bingolotter.

SM3CER/Janne kallas fram.
       
Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
SM3CER/Janne blir hedersmedlem nr 5 i Sundsvalls Radioamatörer. Janne hedras bland annat för sitt arbete i contestsammanhang samt arbetet med SK3BG:s och SM3CER Contestings hemsidor.

Förutom ett diplom för han SK3BG:s standar med texten hedersmedlem.

Naturligtvis blir blommer även till Janne.
Christer har överlåtit ordförandeskapet för kvällen till SM3AF/Sten och lyssnar tillsammans med SM3RMR/Björn, SM3KAF/Bo och i bakgrunden SM3GSK/Classe.
       
Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
SM3LIV/Ulla informerar om klubbens ekonomi.
Alla lyssnar intresserat.

Alla lyssnar intresserat.

SM3KAF/Bo
       
Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
Årsmöte
SM3FJF/Jörgen läser igenom klubbens verksamhetsberättelse.
Kaffe med dopp smakar alltid bra.

Tre gentlemän SM3WSK/Bengt, SM3AF/Sten och SM3AU/Olle.

Ett intressant samtal.
Top of pageStorm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 5 april 2001 och reviderades den 29 augusti 2021.