Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page

Rose"
Amatörradions Dag

Lördagen den 28 september arrangerades Amatörradions Dag i Sverige. I Sundsvall demonstrerade Sundsvalls Radioamatörer amatörradio för intresserade personer på hamnparkeringen invid Clas Ohlson. Flera veckor tidigare hade vi påbörjat planeringsarbetet inför denna dag. Husvagn med förtält hade lånats. Broschyrmateriel och månadstidskrifterna QTC och Eter-Aktuellt hade rekvirerats dels från SSA:s kansli dels från Sveriges DX-förbund.

Två radiostationer monterades upp i förtältet och två dipolantenner hängdes upp i de höga belysningsstolparna på hamnparkeringen. Kaffe med tilltugg var gratis för alla besökare. Ett 75-tal radiokontakter kördes under dagen från Sundsvalls Hamn. Flera unga personer visade ett stort intresse när vi använde datorloggprogram för att logga våra radiokontakter.

Vi tror att det är viktigt att man följer upp det intresse som visas under en demonstration. Man måste också ta sig tid med de blivande radioamatörerna när de besöker klubbarna, så att de känner sig välkomna och vågar ställa frågor. De som visade intresse under Amatörradions Dag bjöds in till vår träffkväll tisdagen den 1 oktober. 4 nya intresserade kom till vår klubblokal i Sidsjön, där vi presenterade SSA:s utbildningskasse, visade videofilmen om amatörradio och naturligtvis berättade vi om höstens weekendutbildning i Sundsvall.

När vi summerar årets arrangemang kring Amatörradions Dag ser vi det som en lyckad marknadsföring inför framtiden. 3-4 personer visade ett starkt intresse för radiohobbyn. 14 medlemmar från Sundsvallsklubben var engagerade under dagen.

Klicka på bilderna så kan Du se dem större.

Årsmöte
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
SM3MQF/Curt monterar upp ett bord som skall användas under Amatörradions Dag.
SM3CER/Janne bredvid SSA:s QuickScreen som vi fick ställa upp inne i butiken på Clas Ohlsson.
Husvagn med förtält på hamnparkeringen invid Clas Ohlson.
SM3ESX/Christer, SM3LDP/Markku och SM3HFD/Håkan funderar lite inför Amatörradions Dag.
       
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
En tavla som visar lite QSL-kort från olika länder i världen.
Operatör inne i förtältet SM3CER/Janne.
En del av den utrustning vi använde.
Glada miner.
       
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
SM3ESX/Christer, SM3LDP/Markku och SM3HFD/Håkan väntar på intresserade besökare.
En tysk radioamatör som studerar på Mitthögskolan i Sundsvall besöker oss.
Husvagnen med förtält.
Intresse finns.
       
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Amatörradions Dag
Operatör SM3CWE/Owe.
SM3CWE/Owe och SM3UQO/Björn.
SM3ESX/Christer demonstrerar amatörradio för två intresserade.
SM3ESX/Christer, SM3LDP/Markku och SM3HFD/Håkan summerar dagen.
       
Top of pageStorm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 10 oktober 2002 och reviderades den 29 augusti 2021.