Ulla och Jörgens Hemsidor

 
End of page
BILDER FRÅN SM3-MÖTE I GÄVE 2003-04-05

Rose"
Top of page
SM3-möte i Gävle den 5 april, 2003

Vårens SM3-möte hölls den 5 april 2003 i Gävle och arrangerades av Gävle Kortvågsamatörer SK3GK. Ordförande SM3RMH/Lars hälsade alla amatörer välkomna och överlämnade ordet till DL3 SM3CWE/Owe.

På programmet före lunch stod genomgång av föregående mötesprotokoll, redogörelse för årets motioner till SSA:s årsmöte i Göteborg samt utbildnings och SSA-information av SM3FJF/Jörgen.

Ett avbrott för lunch gjordes på en närbelägen pizzeria. Eter lunchen redogjorde klubbarna i SM3-distriktet för sina aktiviteter och sedan visade SM3FJF/Jörgen bilder från besöksstationen SI9AM.

Vårens tipstolva vanns av SM3CLA/Karl-Olof. Efter inskription får han hem ett tennfat att förvalta till nästa års SM3-möte. SM3-mötet avslutades med att SM3EVR/Tord visade en timmes DVD-video från 2002 års WRTC tävling som ägde rum i Helsingfors.

Klicka på bilderna så blir de större.

Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

Välkommen till SM3-mötet i Gävle hälsar SM3RMH/Lars.

Amatörer från 3:e distriktet.

Amatörer från 3:e distriktet.

Amatörer från 3:e och 4:e distriktet.

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

Grattis SM3XZF/Fredrik till certifikatet.

I förgrunden SM3CER/Janne.

SM3CWE/Owe går igenom årets motioner till SSA:s årsmöte.

Amatörer från 3:e distriktet.

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

Amatörer från 3:e distriktet.

SM3FJF/Jörgen

SM3HFD/Håkan och SM4EFW/Gunnar

Till höger på bilden SM3CLA/Karl-Olof

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

 

 

 

Till höger på bilden SM3MQF/Curt.

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

 

SM3RMH/Lars

 

 

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

 

 

 

SM3XZF/Fredrik

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

 

SM4EFW/Gunnar

 

 

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

 

 

SM3CLA/Karl-Olof

 

       
Gävle
Gävle
Gävle
Gävle

SM3BP/Olle hälsar oss välkomna till hans QTH i Sandarne.

SM3BP/Olle och SM3MQF/Curt.

DL3/SM3CWE/Owe överlämnar SSA:s hedersutmärkelse - Hedersmedlem år 2002 - till SM3BP/Olle.

En medaljprydd SM3BP/Olle tackar för utmärkelsen.

       
Top of page


Storm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 6 april 2003 och reviderades den 29 august 2021.