Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page
BILDER FRÅN SM3-MÖTE I SUNDSVALL 2001-10-06

Rose"
Top of page


21 sändaramatörer samlades i Sundsvalls Radioamatörers klubblokal för att ta del av verksamheten i det tredje distriktet i Sverige. Mötet avslutades med att SM3HFD/Håkan berättade om APRS.

Klicka på bilderna så kan Du se dem större.

SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3LIV/Ulla hälsar alla välkomna genom att bjuda på nygjorda smörgåsar och kaffe.
Kaffe, smörgås och trevlig samvaro före mötet.

Kaffe, smörgås och trevlig samvaro före mötet.

Kaffe, smörgås och trevlig samvaro före mötet.
       
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
Kaffe, smörgås och trevlig samvaro före mötet.
Kaffe, smörgås och trevlig samvaro före mötet.

Alla bänkar sig för att lyssna till DL3, SM3CWE/Owe.
Foto SM3CWE/Owe

DL3, SM3CWE/Owe hälsar alla välkomna till höstens SM3-möte.
       
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
Bakre raden från vänster SM3JVJ/Lars, SM3MQF/Curt, SM3MHD/Curt och SM3FWT/Hans. Främre raden från vänster SM3DAL/Ove och SM3KJU/Björn.
SM3CER/Janne webmaster för SK3BG.

SM3AF/Sten valdes att justera protokollet. I bakgrunden från vänster SM3FT/Lars, SM3JBS/Sven och SM3EVR/Tord.

Den yngsta amatören i gänget var SM3-8116/Niklas från Hudiksvall.
       
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3JVJ/Lars ansvarig för QSL-hanteringen inom tredje distriktet, i bakgruden SM3UPI/Ingemar.
SM3KJU/Björn skriver in sig i klubbens gästbok.

SM3CVM/Lars, ordförande i SI9AM tittar i de nya broschyrerna som SSA tagit fram med hjälp av SM4ATJ/Hans.

SM3LIV/Ulla valdes till sekreterare för mötet och diskuterar en av punkterna med SM3CWE/Owe.
       
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3CVM/Lars fortsätter att studera de nya broschyrerna. I bakgruden SM3ULN/Kent och SM3UPI/Ingemar.
SM3CVM/Lars framför sitt beröm över broschyrerna till SM3CWE/Owe.

SM3FJF/Jörgen sektionsledare för Info-avdelningen inom SSA berättar bland annat om Amatörradions Dag som firades den 22 september runt om i Sverige.

SM3FJF/Jörgen visar den nya utbildningskassen som SSA tagit fram, som bland annat innehåller en CD-skiva som innehåller ett antal amatörradioprogram och annat intressant amatörrelaterat material.
       
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3CWE/Owe håller upp boken "Bli Sändaramatör" som gäller som utbildningsmaterial för nya sändaramatörer.
SM3HFD/Håkan håller ett mycket intressant föredrag om APRS i SM3, Sverige och Worldwide.

SM3HFD/Håkan håller ett mycket intressant föredrag om APRS i SM3, Sverige och Worldwide.

Intressant tycker SM3LIV/Ulla.
       
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3-möte
SM3FJF/Jörgen och SM3CER/Janne tar en kopp kaffe i köket.
SM3HFD/Håkan visar hur APRS fungerar. Alla är väldigt intresserade.

SM3-8116/Niklas tycker att det är väldigt intressant.
Foto SM3CWE/Owe

Tre lite trötta personer tar en paus i köket innan hopstädningen börjar.
Foto SM3CWE/Owe
Top of pageStorm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 10 oktober 2001 och reviderades den 29 augusti 2021.