Ulla och Jörgens Hemsidor

End of page
BILDER FRÅN SM3-MÖTE I SUNDSVALL 2002-10-05

Rose"
Top of page
SM3-möte i Sundsvall den 5 oktober, 2002

Det hade snöat lite under i natten i Njurunda, vilket det säkert även gjort på andra håll i SM3-distriktet. Trots detta kom ett 25-tal amatörer till Sundsvalls Radioamatörs klubblokal i Sidsjön, Sundsvall för att delta i hösten SM3-möte. Vi hade besökare från Gävle, Delsbo, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå och Östersund.

Vi bjöd på kaffe och hemgjorda mackor till självkostnadspris, vilket tycktes uppskattas av deltagarna.

Vår DL3, SM3CWE/Owe hälsade alla välkomna och valdes till ordförande för mötet. SM3MQF/Curt valdes att skriva protokollet vilket skall justeras av SM3LIV/Ulla.

Vi gick igenom föregående mötesprotokoll och fick information om nya projekt i de klubbar som var representerade.

World Radiocommunication Conference, WRC-03 kommer att hållas i Geneve i juni nästa år. Dessförinnan kommer ett antal förberedande konferenser inom amatörradio- världen hållits. I region 1, som bl.a. Sverige tillhör, hålls ett möte i San Marino senare i år. Ett antal motioner från olika länder kommer att diskuteras på detta möte. Vi gick igenom motionerna och de förslag på synpunkter som finns. SM3CWE/Owe kommer att framföra SM3-mötets åsikter på SSA:s styrelsemöte i Stockholm den 12-13 oktober.

SM3FJF/Jörgen berättade lite om de förslag som finns på att avskaffa CW-kravet för att bli Klass1 amatör. Idéer på att annorlunda prov diskuterades.

En applåd gavs till SM3DMP/Thomas som nyligen fyllt 50 år.

Efter mötesförhandlingar tog SM3CER/Janne och SM3DMP/Thomas över, och berättade och visade bilder från WRTC 2002 i Helsingfors. Det var ett mycket intressant föredrag och vi kanske nu förstår vilket enormt arbete som var nedlagt för att genomföra detta arrangemang.

Efter föredraget tog SM3CWE/Owe över igen och höll en auktion på diverse prylar som behövde nya ägare. Till låga priser kunde man bli ägare på allehanda "intressanta" ting.

Sundsvalls Radioamatörer tackar alla som besökte klubben och hälsar Er välkommen tillbaka.

Klicka på bilderna så blir de större.

SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

SM3LIV/Ulla hälsar alla välkomna till höstens SM3-möte i Sundsvall.

Kaffe och hemgjorda smörgåsar till självkostnadspris finns att köpa under hela dagen.

Alla låter sig väl smaka.

DL3, SM3CWE/Owe hälsar alla välkomna till höstens SM3-möte.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

Radioamatörer från SM3-distriktet.

Radioamatörer från SM3-distriktet.

Radioamatörer från SM3-distriktet.

Radioamatörer från SM3-distriktet.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

Radioamatörer från SM3-distriktet.

SM3CWE/Owe

SM3DAL/Ove

SM3DMP/Thomas

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

SM3FWT/Hans

SM3HKN/Kenneth

SM3MQF/Curt

Både fotografier och tidningar studeras. SM3BPY/Sölve, SM3AF/Sten, SM3-6536/Mats-Åke och SM3DAL/Ove.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

SM3FJF/Jörgen talar om amatörradiocertifikaten.

SM3DMP/Thomas håller föredrag om WRTC 2002.2.

SM3CER/Janne håller föredrag om WRTC 200

Vinnarna i WRTC 2002, N5TJ/Jeff och K1TO/Dan.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

SM3DMP/Thomas och SM3CWE/Owe lyssnar när SM3CWE/Janne berättar om händelserna i Helsingfors.

SM3FT/Lars, SM3MQF/Curt och SM3FWT/Hans.

I förgrunden, Emil, dagens yngste besökare, som kommer att delta i höstens weekendutbildning i amatörradioteknik.

Auktionen har börjat och SM3CWE/Owe försöker sälja en blå kabel.

       
SI9AM
SI9AM
SI9AM
SI9AM

Alla skrattar gott när Owe försöker få deltagarna att höja budet.

Det finns mycket "smått och gott" i lådorna.

Det finns mycket "smått och gott" i lådorna.

SM3FJF/Jörgen för nogranna anteckningar på vad som säljs.

       
Top of pageStorm


Ulla och Jörgens Hemsidor
www.sm3liv.com - Copyright © Ulla Norrmén, SM3LIV

Denna sida skapades den 12 oktober 2002 och reviderades den 29 augusti 2021.