SH5  2012 DL-DX-RTTY G6NHU
 
< Prev    |    Next >
 Callsign structure
#Callsign structure, C - char, D - digitExampleCallsigns%QSOs%
1
C
C
D
C
C
C
DG2GAW9743.69 %
11244.80 %
2
C
C
D
C
C
DB2HG8940.09 %
10040.00 %
3
C
C
D
C
EM2G156.76 %
156.00 %
4
C
D
C
C
C
F4UMJ62.70 %
72.80 %
5
C
D
C
C
D2ML62.70 %
62.40 %
6
C
D
D
C
C
S51AF31.35 %
41.60 %
7
C
D
D
C
S53F20.90 %
20.80 %
8
C
D
C
C
C
/
C
F4GOU/P10.45 %
10.40 %
9
C
C
/
C
C
D
C
C
OZ/DH6MM10.45 %
10.40 %
10
D
C
D
C
9A7B10.45 %
10.40 %
11
D
C
D
D
C
3Z30L10.45 %
10.40 %
Created by SH5 v.2.46.1, 24-07-2021
Registered to: G6NHU