NRAU NAC 2006


Regler for 2006

Resultater 2006:
Bruk "tilbake" i nettleseren for å returnere fra listene!
Januar Februar Mars April Mai Juni
Juli August September Oktober November Desember

Sammendrag 2006:
Her er en samlet oversikt over logger pr. seksjon:
(Justeres til maks. 9 tellende tester)
144 432 1296 50 Mikro

Resultater pr. måned kan være basert på "claimed scores". Når testen er ferdig behandlet blir sammendraget for klassen oppdatert.
Mindre endringer kan derfor påregnes når resultatene er ferdig behandlet.

E-mail: [email protected]
[Tilbake til VHF hovedside]

Last update 2007-01-12
By LA1KKA