NRAU NAC 2004


Regler for 2004

Resultater 2004:
Januar Februar Mars April Mai Juni
Juli August September Oktober November Desember

Sammendrag 2004:
Her er en samlet oversikt over logger pr. seksjon:
(Justeres til maks. 9 tellende tester)
144 432 1296 50 Mikro

PERMOS Aktivitetspris

E-mail: [email protected]
[Tilbake til VHF hovedside]

Last update 2005-04-24
By LA1KKA