Lieksa Webcam Live
Ubuntu pc fswebcam ja home Webcam uvccaptute system Linux
Our Live Lieksa Home Camera this link

ubuntu
Also Logitech 930e and Logitech B910 and Logitech C910 cameras work fine ubuntu pc

Camera on Philips ToUcam Pro PCVC740K


and
webcam software jolla capture ja FTP toimii

ensin tehdään asetus tiedosto koti kansioon jonka nimi on ".webcamrc". kopio katkoviivojen välinen alue ja tee siitä tiedosto.
.webcamrc
---------------------------------------------------

[grab]
#Kernel 2.4#device = /dev/video0
#For Kernel 2.6.7 we had to modify this to video1 :
device = /dev/video1
text = Home %d-%b-%Y %H:%M:%S
##infofile = filename
fg_red = 255
fg_green = 255
fg_blue = 255
# With the new pcw-driver (see on top of this page) even 640x480 is possible!
width = 640
height = 480
delay = 20
wait = 1
input = Camera
#norm = pal
rotate = 0
top = 0
left = 0
bottom = -1
right = -1
quality = 75
trigger = 180
once = 0

[ftp]
host = serverin nimi
user = webcam
pass = xxxxxx
dir = public_html/images
file = webcam.jpeg
tmp = uploading.jpeg
passive = 1
debug = 0
auto = 0
local = 0
ssh = 0

#myos omalle apache2 serverille voi laittaa
[archive]
host =
user =
pass =
dir = /var/www
file = webcam.jpeg
tmp = uploading.jpeg
passive = 0
debug = 0
auto = 0
local = 1
ssh = 0


-------------------------------------------
laita # merkki joka rivin eteen jos tarvitse jotain toimintoa

pääteohjelmassa:
webcam
tai
sudo webcam


Setting up webcam on Linux
more infoUbuntu yhteensopivia web kameroita

muita ohjelmia
webcam-is-working
Camorama options
ensin testaa kameraa noilla Camorama jolla toimii FTP 32 bit version koneissa mutta ei 64 bitin koneissa, tällä toimi myös omalle apache2 serverille ajastettu capture myös 64 bit koneissa eli webcam toimii jo tällä ohjelmalla (kuin windows tyylillä) tai Guvcview ohjelmilla jolla vain still ja video kaappaus.
"Sudo camorama -x800 -y600" päätteessä jos teet apachelle tallennuksen. ja muita ohjeita
help ubuntu

EasyCAP USB EasyCAP USB 2.0 Video Adapter with Audio (version:3.1A)
Ubuntu support
sudo modprobe em28xx card=19 /etc/modprobe.d/local.conf
sudo lsmod | grep em28xx

JVC TK-C700E

JVC TK-C700E Camera

USB 2.0 Video grabber / USB Video Capture / easycap  (version 3.1 A) also Linux Ubuntu 12.04.2 LTS 64 bit. support
Composite video-in works fine

DESIGN SOLUTIONS: 
Video Decode: Philips SAA7113 (SAA7113H)
USB 2.0 Interface: 2860 (EMPIA EM2860 P4HL2-010)

Empia EasyCap wiki


EasyCap USB 2.0 Interface: 2860 (EMPIA EM2860 P4HL2-010) USB works fine: VLC, Camorama, webcam and Guvcview sudo modprobe em28xx card=19 /etc/modprobe.d/local.conf
sudo lsmod | grep em28xx

Composite Camera is JVC TK-C700E

guvcview --control_only --device=/dev/video0

voi säätää asetuksia webcam tai fswebcam ohjelman ollessa auki


Also webcam .webcamrc support

#Kernel 2.4
#device = /dev/video0
#For Kernel 2.6.7 we had to modify this to video1 :
device = /dev/video1
text =  Ubuntu + Easycap USB EMPIA 2860  %d-%b-%Y %H:%M:%S
#infofile = filename
fg_red = 255
fg_green = 255
fg_blue = 255
width = 720
height = 576
delay = 60
wait = 0
#input = Camera
norm = pal
rotate = 0
top = 0
left = 0
bottom = -1
right = -1
quality = 85
trigger = 120
once = 0

Alla olevilla QV4L2 ja V4L2UCP ohjelmilla voi säätää kuvan asetuksia kun webcam ohjelma on käynnissä
Linux Wirelees n 150 easy usb adaptor ubuntu

usb virta aina päälle (auto = auto sammutus) (on = aina päällä)
usb1 = 1 ja kaikkin eteenpäin monta usb:tä on koneessa
lukemat näkyy /sys/bus/usb/devices/


sudo sh -c "echo 'on' > /sys/bus/usb/devices/usb1/power/control"
sudo sh -c "echo 'on' > /sys/bus/usb/devices/usb1/power/level"

fswebcam + apache2 myös käytössä
fswebcam options fswebcam system info


To create a config file, use:
tee tiedosto ja tallenna  nimellä.
.fswebcam.conf

The contents of my config file are listed below...
--------------------------------
device /dev/video0
input 0
loop 15
skip 20
background
resolution 320x240
top-banner
font /usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf
title "Own webcam"
timestamp "%d-%m-%Y %H:%M:%S (%Z)"
jpeg 95
save /home/viewcam.jpg
palette MJPEG
-----------------------
fswebcam -d /dev/video0 /home/pi/webcam.jpg -v

Usage: fswebcam [<options>] <filename> [[<options>] <filename> ... ]
 Options:
 -?, --help                   Display this help page and exit.
 -c, --config <filename>      Load configuration from file.
 -q, --quiet                  Hides all messages except for errors.
 -v, --verbose                Displays extra messages while capturing
     --version                Displays the version and exits.
 -l, --loop <seconds>         Run in loop mode.
 -b, --background             Run in the background.
 -o, --output <filename>      Output the log to a file.
 -d, --device <name>          Sets the source to use.
 -i, --input <number/name>    Selects the input to use.
 -t, --tuner <number>         Selects the tuner to use.
 -f, --frequency <number>     Selects the frequency use.
 -p, --palette <name>         Selects the palette format to use.
 -D, --delay <number>         Sets the pre-capture delay time. (seconds)
 -r, --resolution <size>      Sets the capture resolution.
     --fps <framerate>        Sets the capture frame rate.
 -F, --frames <number>        Sets the number of frames to capture.
 -S, --skip <number>          Sets the number of frames to skip.
     --dumpframe <filename>   Dump a raw frame frame to file.
 -s, --set <name>=<value>     Sets a control value.
     --revert                 Restores original captured image.
     --flip <direction>       Flips the image. (h, v)
     --crop <size>[,<offset>] Crop a part of the image.
     --scale <size>           Scales the image.
     --rotate <angle>         Rotates the image in right angles.
     --deinterlace            Reduces interlace artifacts.
     --invert                 Inverts the images colours.
     --greyscale              Removes colour from the image.
     --swapchannels <c1c2>    Swap channels c1 and c2.
     --no-banner              Hides the banner.
     --top-banner             Puts the banner at the top.
     --bottom-banner          Puts the banner at the bottom. (Default)
     --banner-colour <colour> Sets the banner colour. (#AARRGGBB)
     --line-colour <colour>   Sets the banner line colour.
     --text-colour <colour>   Sets the text colour.
     --font <[name][:size]>   Sets the font and/or size.
     --no-shadow              Disables the text shadow.
     --shadow                 Enables the text shadow.
     --title <text>           Sets the main title. (top left)
     --no-title               Clears the main title.
     --subtitle <text>        Sets the sub-title. (bottom left)
     --no-subtitle            Clears the sub-title.
     --timestamp <format>     Sets the timestamp format. (top right)
     --no-timestamp           Clears the timestamp.
     --gmt                    Use GMT instead of local timezone.
     --info <text>            Sets the info text. (bottom right)
     --no-info                Clears the info text.
     --underlay <PNG image>   Sets the underlay image.
     --no-underlay            Clears the underlay.
     --overlay <PNG image>    Sets the overlay image.
     --no-overlay             Clears the overlay.
     --jpeg <factor>          Outputs a JPEG image. (-1, 0 - 95)
     --png <factor>           Outputs a PNG image. (-1, 0 - 10)
     --save <filename>        Save image to file.
     --exec <command>         Execute a command and wait for it to complete.guvcview --control_only --device=/dev/video0
kuvan asetukset kohdalleen
guvcview /dev/video0

- brightness (int) : min=0 max=255 step=1 default=128 value=128
 - contrast (int) : min=0 max=255 step=1 default=128 value=128
 - saturation (int) : min=0 max=255 step=1 default=128 value=128
 - white_balance_temperature_auto (bool) : default=1 value=1
 - gain (int) : min=0 max=255 step=1 default=0 value=0
 - power_line_frequency (menu) : min=0 max=2 default=2 value=2
 - white_balance_temperature (int) : min=2000 max=6500 step=1 default=4000 value=4000 
 - sharpness (int) : min=0 max=255 step=1 default=128 value=128
 - backlight_compensation (int) : min=0 max=1    step=1 default=0 value=0
 - exposure_auto (menu) : min=0 max=3 default=3    value=3  (0: Auto Mode 1: Manual Mode
           2: Shutter Priority Mode
           3: Aperture Priority Mode)
 - exposure_absolute (int) : min=3 max=2047 step=1 default=250 value=250 
 - exposure_auto_priority (bool) :    default=0 value=1
 - focus_absolute (int) : min=0 max=250 step=5    default=0 value=0
 - focus_auto (bool) : default=1 value=1
 - zoom_absolute    (int) : min=100 max=500 step=1 default=100 value=100

asettaa manuaali tarkennuksen päälle

asenna ensin:
sudo apt-get install v4l-utils

Jos koneessa on useampi kuin yksi web camera, täytyy ajuri käsky kohdistaa oikeaan ajuriin.
Yleensä lappärissä on oma kamera se on /dev/video0
Toinen on siis USB lisätty kamera eli /dev/video1
Jos koneessa ei ole kuin yksi kamera kohdistus käskyä /dev/video0 ei tarvitse käyttää, mutta ei haittaakaan ole.
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-ctrl focus_auto=0
v4l2-ctl -d /dev/video1 --set-ctrl focus_auto=0

Kolmas kamera olisi v4l2-ctl -d /dev/video2 --set-ctrl focus_auto=0

Tämän hetken asetukset tulee näytölle: v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-ctrls
v4l2-ctl --set-ctrl focus_auto=0

manuaali tarkennus
v4l2-ctl --set-ctrl focus_absolute=35


tarkennus
v4l2-ctl --set-ctrl sharpness=220


värit
v4l2-ctl --set-ctrl saturation=160


v4l2-ctl --set-ctrl gain=161


asettaa 50 hz

v4l2-ctl --set-ctrl power_line_frequency=1

kirkkaus
v4l2-ctl --set-ctrl brightness=117v4l2-ctl --set-ctrl pan_absolute=0

v4l2-ctl --set-ctrl tilt_absolute=0

sitten päätteessä käyntiin
fswebcam -c .fswebcam.conf


lopetus

Ctrl+c
tai
pkill fswebcam


more info LINUX MEDIA INFRASTRUCTURE API
V4L2 all video options

Tee oma web-kamera sivu koodi ... make own webcam site code
only image code wizard
make your own webcam site ... ready code
if you use uvccapture add text image bar
ImageMagick Examples
uvccapture -v -w -m -t60 -q75 -x640 -y480 -B110 -C37 -S48 -o/home/user/webcam/image.jpg
(uvccapture -> default file is snap.jpg)
-c options executed ... upload image FTP (if you want) ncftpput -u USER -p PASSWORD YOUR-SERVER /remote/dir/image.jpg /localpath/to.png
or ... ncftpput -V -f login.cfg -S .tmp output.jpg webcam.jpg
Login details for the FTP server are stored in a file, here called login.cfg. For example:
host ftp.examplehost.com user myusername pass mypassword

ncftpput options
more info
wiki fswebcam
more info 2
pieni cameran kuva kaappari
stop uvccapture terminal:
pkill uvccapture
.. or ..
Ctrl+c
killall uvccapture
killall uvccapture

uvccapture

Webcam 4

OH7FES main site


Linux lubuntu ubuntu Motion

sudo apt-get install -y motion

Motion
Motion main site
Motion-Project motion
Installing and Building from Source

Tee oma webcam sivu
Webcam Refresh Script html code
Tee oma webcam sivu... kopioi koodi omalle sivulle

<script>
var refreshrate=60;                 //SECONDS BETWEEN REFRESH
var image="webcam1.jpg";     //IMAGE NAME
function refresh(){
document.images["pic"].src=image+"?"+new Date();
setTimeout('refresh()', refreshrate*1000);}
document.write('<IMG SRC="'+image+'" ALT="Alternate Text" NAME="pic" ID="pic" title="Camera 1 image" style="max-width:100%;" border="1" >');
if(document.images)window.onload=refresh;
</script>

asetus:
style="max-width:100%;"
kuva skaalautuu näytönkoon mukaan
näin koodi toimii, kuva päivittyy 60 sec välein
webcam1.jpg niminen kuva pitää tietenkin olla samassa kansiossa.


Web kamera html koodi
Web kamerat testissa
Download OBS Studio


Windows Power by VisonGS PE
IP Webcam Power by Android

OH7FES main site