Help voor het Instellen van EasyPal

De opties van Instelling


Windows Dialoog gebruiken   Te gebruiken bij Foto-Laden en Alles-Laden.
Selecteer deze optie als U liever werkt met de standaard Windows dialogen. Het is toegevoegd voor gebruikers, die de Windows dialogen verkiezen boven de laad dialoog van EasyPal.
Het EasyPal systeem is toegevoegd voor die gebruikers, die niet helemaal vertrouwd zijn met het bestandssysteem van sommige Windows versies.
Opm: In het EasyPal filesysteem kunt U geen gebruik maken van uw thuis netwerk.
In het Windows-systeem kunt U plaatjes rechtstreeks in het TX of het RX scherm plaatsen door middel van slepen en plakken (Drag & Drop).

Instellen van Call/Soundcard/PTT/Ser. Poort   Onderstaande Items zijn belangrijke instellingen voor Uw Computer en Interface, deze MOET u instellen voor een juiste werking van EasyPal.

Callsign   Voer hier Uw Callsign in. Er MOET een Callsign ingevoerd worden om het zenden mogelijk te maken.
Uw Callsign wordt overgebracht naar de Header informatie en zal worden getoond in het Callsign window (Boven de waterval) als Uw uitzending correct wordt ontvangen.


Geluidskaart keuze  Selecteer hier de INPUT en de OUTPUT apparaten van het computersysteem. Onthoudt... INPUT is voor het RX signaal... OUTPUT voor het TX signaal.

Instelling van CommPoort RS232 (PTT- RTS/DTR)   Wordt gebruikt om de methode van schakelen tussen ZENDEN en ONTVANGEN te kiezen, die EasyPal en de Interface gebruiken om de transceiver te controleren. Selecteer deze optie als de RS232 omschakeling van het type RTS/DTR is. Aanwijzing : RTS en DTR zijn voor RX en TX altijd tegengesteld, met andere woorden, indien bij TX gekozen is voor RTS aan - DTR aan, dan moet er bij RX gekozen worden voor RTS-DTR (altijd uit).

Vergeet niet om de juiste commpoort te kiezen. Indien Uw transceiver over een digitale VOX  beschikt, vult U hier 0 in.


Instelling van CommPoort RS232 (PTT via CAT)   Wordt gebruikt om de methode van schakelen tussen ZENDEN en ONTVANGEN te kiezen, die EasyPal en de Interface gebruiken om de transceiver te controleren. Selecteer deze optie als er met CAT besturing gewerkt wordt. Kies de Transc. uit de dropdownlist en controleer de automatisch ingevulde gegevens. Belangrijk : De Instelling van de Baudrate op de transceiver moet hieraan gelijk zijn. Ook moeten de PTT-AAN en PTT-UIT strings gelijk zijn, zoals die in de Hanleiding van de transceiver zijn aangegeven. Verder zijn hier nog een aantal strings zelf in te vullen. Raadpleeg hiervoor de Handleiding van de tranceiver, waar U ook de te gebruiken opdrachten voor de CAT commando's kunt vinden. Bij Commando vertraging vult U het aantal milliseconden in, wat voor U van toepassing is. Het is afhankelijk van de gebruikte computer, de gebruikte Baudrate en de opdrachten die uitgevoerd moeten worden. (Zie onder Menu, CAT commando's). Bewaar eventueel het werkende profiel.
Vergeet niet om de juiste commpoort te kiezen. Indien Uw transceiver over een digitale VOX  beschikt, vult U hier 0 in.

Gebruik de Parallel Poort voor PTT   Wordt gebruikt voor het schakelen tussen ZENDEN en ONTVANGEN, indien er geen commpoort, maar wel een vrije parallelpoort aanwezig is, zoals bij voorbeeld bij veel laptops gebruikelijk is. Indien er wel een commpoort aanwezig is, dan kan deze exclusief vrij gehouden worden voor andere toepassingen. Bovendien maken de meeste printers gebruik van een USB poort, waardoor de parallelpoort vrij is.

Voor een uitgebreidere beschrijving van de te gebruiken interface aansluitingen kijkt U bij
Computer Interface.


Foto formaat instellen (Alleen voor TX)   Met onderstaande opties, kiest U voor een van de Automatische Resolutie Instellingen voor een uit te ZENDEN foto. Foto's, die groter zijn, dan de gekozen limiet worden gereduceerd tot de aangegeven afmetingen.
Bij een resolutie wijziging, verschijnt er een pop-up met extra informatie. Belangrijk hierbij is, dat U het actieve plaatje opnieuw moet inlezen. 


Hoge Res. (verkleint als >320x256)    De resolutie wordt verkleint tot 320 x 256 pixels, indien er een groter formaat ingeladen wordt.
Standaard (verkleint als >640x480)   De resolutie van de uit te zenden foto zal veranderd worden tot 640 x 480 pixels
Hoge Res. (verkleint als >800x600)   Hier wordt de resolutie  verkleint tot 800 x 600 pixels.
Hoge Res. (verkleint als >1024x768)      Hier wordt de resolutie verkleint tot 1024 x 768 pixels
Hoge Res. (verkleint als >1280x1024)      Hier wordt de resolutie verkleint tot 1280 x 1024 pixels
Hoge Res. (Beste: geen wijzigingen, wel traag)      Geen verandering van resolutie. Langzamere codering en decodering. Langere uitzend tijden.

PASOP! . . DIT KAN RESULTEREN IN ERG LANGE TRANSMISSIE TIJDEN.

   


RS Codering instellen   Hier opent een schermpje waar U een keuze kunt maken uit onderstaande coderingen.

(RS1) Zeer lichte codering   Met de codering volgens RS1 wordt de uitzendtijd verhoogd met 13%.  Er moeten tenminste 89% van de verzonden segmenten ontvangen worden.
(RS2) Lichte codering   Met de codering volgens RS2 wordt de uitzendtijd verhoogd met 31%.  Er moeten tenminste 76% van de verzonden segmenten ontvangen worden.
(RS3) Matige codering   Met de codering volgens RS3 wordt de uitzendtijd verhoogd met 54%. Er moeten tenminste 64% van de verzonden segmenten ontvangen worden.
(RS4) Sterke codering   Met de codering volgens RS4 wordt de uitzendtijd verhoogd met 86%. Er moeten tenminste 51% van de verzonden segmenten ontvangen worden.

  Het gebruik van deze coderingen zal de behoefte naar BSR's en FIX's sterk doen verminderen. De mogelijkheid van progressief ontvangst is niet te gebruiken.


Zie ook de OPTIES van het HOOFDSCHERM en de WOORDENLIJST


Funkties uitschakelen   Hieronder kunt u enkele toepassings mogelijkheden uitschakelen.

RX/TX klik naar volledig scherm uitschakelen   Met deze optie wordt omschakelen naar volledig scherm uitgeschakeld.
RX tekst berichten uitschakelen   Met deze keuze worden er geen tekst berichten meer ontvangen.
TX tekst berichten uitschakelen   Met deze keuze kunnen er geen tekst berichten meer uitgezonden worden.
RX geluid en Taakbalk Alarm uitschakelen   EasyPal zal GEEN audio alarm meer afspelen en het Icoon in de Windows taakbalk zal niet knipperen als er een plaatje ontvangen wordt.
Effecten bij laden/weergave uitschakelen   De mogelijkheid om de scherm effecten tijdens het inladen van plaatjes uit te zetten.

Programma niet onderbreken   Doet precies wat het zegt. Bij onbeheerd gebruik van EasyPal zullen pop-ups het programma niet stoppen en doorgaan met onbeheerd ontvangst.

Gebruik de Basis Mode   Hiermee schakelt u om naar BASIS mode, de uitgebreide mogelijkheden zijn niet meer beschikbaar in de Menu's. Er kan zo nodig geschakeld worden tussen Basis en Standaard mode.

RX volume instellen. (niet voor Vista)
Deze instellingen zijn KRITISCH

Een te hoog of te laag signaal niveau van Uw ontvanger via de interface naar de geluidskaart zal resulteren in een totaal of gedeeltelijk VERLIES van ONTVANGST SIGNAAL.
EasyPal zal pas goed ontvangen en decoderen als ALLE ONTVANGST INDICATOREN
GROEN zijn.
Vaak worden deze indicatoren, die bestaan uit een rij van vijf indicatoren, links bovenaan onder SYNC in het RX/TX/VIEW venster ook wel de VERKEERS LICHTEN genoemd.
Deze indicatoren zullen veranderen van
ROOD naar GROEN als EasyPal tijdens ontvangst het signaal synchroniseert.
100%
GROENE indicatoren, gedurende de hele ontvangst procedure, betekent binnen EasyPal FOUTLOOS decoderen.


Uw geluidskaart INPUT niveau heeft DIRECT invloed op deze indicatoren.
Foutief ingestelde INPUT NIVEAUS van de geluidskaart of de interface zijn de meest voorkomende oorzaken van het niet kunnen ontvangen van foto's.
U wordt aangeraden om met deze instellingen te experimenteren tot er een betrouwbaar ontvangst / decodering gerealiseerd is.
U kunt gebruik maken van de indicator bij RX. Zet de input van de geluidskaart zodanig, dat het niveau bij RX ongeveer in het midden van deze indicator staat.
Verlies van SYNC zal resulteren in GEMISTE of FOUTE SEGMENTEN tijdens ontvangst van een foto.


TX volume instellen (niet voor Vista)
Deze instellingen zijn KRITISCH
Een opmerking over de instelling van de modulatie diepte, de ALC indicator geeft een goede aanwijzing omtrent de instelling van uw transceiver. Stel de ALC zodanig in, dat uw uitgezonden vermogen ongeveer een kwart is van de maximum power, dit doet u met behulp van de TX instel-schuif van de geluidskaart. Bij juiste dosering van het digitale signaal zal een tegenstation een hogere SNR waarde aflezen.(Experimenteel vaststellen)
Ook kunt U gebruik maken van het testsignaal van EasyPal. Gebruik hiervoor de TEST knop en laat een tegenstation beoordelen, of er meer of minder ingestuurd moet worden.
Er mogen niet meer dan drie signalen zichtbaar zijn, exact boven de groene indicatoren
Afhankelijk van de TX Mode (zie de opties van het Hoofdscherm ) heeft EasyPal de mogelijkheid om in meerdere of mindere mate met gemiste segmenten, van het uitgezonden signaal, om te gaan.
De BSR (Bad Segment Request) mogelijkheid staat ontvangst van de gemiste / fout ontvangen segmenten toe. Zie de opties van het HOOFDSCHERM voor een uitgebreidere uitleg over BSR.


Opm. De twee hierboven genoemde instellingen zijn niet zichtbaar in Windows Vista of Windows-8. U moet dan rechtstreeks gebruik maken van de geluidskaart instellingen. (rechts onderaan op het bureaublad)


BSR Mode Automatisch (aanbevolen)   Automatische keuze van de gebruikte Mode, BndBr, ErrFix en QAM bij repareren na een BSR aanvraag. Ze zijn gelijk aan die van het niet gedecodeerde plaatje. Laat deze instelling actief, tenzij U zelf de mode voor de BSR handmatig wilt bepalen, kies dan voor de optie :  BSR Mode, door gebruiker te bepalen, hieronder.

BSR Mode, door gebruiker te bepalen   Zie BSR Mode Automatisch (aanbevolen), hierboven. Nu kunt U zelf bepalen, welke Mode, BndBr, ErrFix en QAM er gebruikt wordt voor reparatie van een niet gedecodeerd plaatje.

Herhaal Header (aanbevolen, Altijd AAN)   Deze standaard mogelijkheid herhaald automatisch de header informatie van een uitgezonden plaatje.
Laat deze optie onveranderd, tenzij U er 100% zeker van bent, dat het ontvangst station al bij de eerste signalen kan synchroniseren. Verlies van header informatie resulteert in een volledig verlies van het te ontvangen plaatje.


Label RX foto met Roepletters/Tijd/Mode  Met deze optie wordt er een label aan de ontvangen file toegevoegd met de volgende informatie: Callsign van het zendende station, datum en ontvangsttijd (Lokaal) en de gebruikte TX-parameters, .

Progressief RX foto weergave (geen RS files)   Met deze optie kiest U voor een progressieve (live) weergave van plaatjes, tijdens de ontvangst hiervan.
Deze mogelijkheid werkt niet bij uitzendingen met RS codering. (zie hiervoor de informatie in het
HOOFDSCHERM)

Grafische interface aanpassen   Met behulp van deze instellingen kunt U de kleuren van de werkomgeving naar eigen smaak wijzigen.

Grafische interface kleur   Hiermee kunt U de achtergrond kleur instellen met behulp van het bekende Windows menu.
Grafische interface tekstkleur   Hiermee kunt U de kleur van de teksten instellen met behulp van het bekende Windows menu.
Grafische interface achtergrond-Foto   Met deze optie kunt U eventueel een plaatje als achtergrond gebruiken. Indien U het plaatje wilt verwijderen, dan klikt U opnieuw op deze keuze, waardoor het vinkje verdwijnt.
Grafische interface achtergrond tekstkleur   Hiermee kunt U de achtergrond kleur van de teksten aanpassen..
TX tekst toevoegen - Letter kleur   Hiermee kunt U de kleur van de ingevoerde tekst bepalen, zoals ingevoerd onder "Menu" , Voeg TX Tekst toe.
TX tekst toevoegen - Letter achtergrond kleur   Hiermee kunt U de achtergrond kleur van deze tekst bepalen.


Waterval opties instellen   Hiermee is het mogelijk om, in het nieuwe popup menu, de visuele instellingen van de waterval te wijzigen.

Kleur Door hier op te klikken , krijgt U de mogelijkheid om de kleur van de Waterval aan te passen.
AGC Door dit te activeren, wordt er een vorm van Automatische Gain Controle toegepast op de waterval en de scoop weergave daar boven.
Omhoog Door dit te activeren, wordt de richting van de waterval omgekeerd. Loopt dan van beneden naar boven, zoals in aftitelingen van bv speelfilms. Hiervoor bevind zich ook een knop "O/N" op de Grafische Interface, zie de uitleg bij HOOFDSCHERM
KONTRAST en HELDERHEID Met deze twee sliders is het mogelijk om het kontrast en de helderheid van de waterval naar behoefte in te stellen. Er zijn twee voor geprogrammeerde instellingen. De knop Optimaal voor foto, zorgt er voor, dat ontvangen foto's in de waterval een optimale kontrast en helderheid hebben. Voor de knop Optimaal voor Data geldt hetzelfde, maar dan voor teksten.
TX Helderheid : Met deze slider kunt U de helderheid van de waterval regelen tijdens de uitzending. De regeling werkt alleen tijdens TX en heeft alleen zin indien de functie "Activeer TX Waterval" bij Menu is geselecteerd.
WWV kalibratie Hiermee is het mogelijk de waterval te kalibreren. Hiervoor is het nodig een WWV signaal in AM of FM te kunnen ontvangen.


Volledige Scherm (Laptops, etc)   Met deze optie kiest U voor volledig scherm, vooral aanbevolen bij het gebruik van een Laptop.

Auto RX van huidig formaat (beste kwaliteit)   Het ontvangen plaatje wordt automatisch weergegeven in zijn oorspronkelijke resolutie, onafhankelijk van de ingestelde schermgrootte van Uw monitor. Gebruik dit voor de beste kwaliteit.

TX mode = RX mode (bij oude BSR : TX moet = RX)   Indien geactiveerd, is de gekozen mode voor de BSR gelijk aan de RX mode.

Kies een extra bewaar map    Geef hier nog een map aan, waar U ook foto's wilt bewaren.

Kies IrfanView map    Geef hier aan waar IrfanView geinstalleerd is.

Taal keuze    Hier kan de gebruiker, uit een lijst zijn standaard taal kiezen, waar EasyPal dan gebruik van maakt.