NRAU NAC 2003

Regler for 2003

Resultater 2003:
Siste: 50, desember
Claimed:
Januar Februar Mars April Mai Juni
Juli August September Oktober November Desember

Sammendrag 2003:
Her er en samlet oversikt over logger pr. seksjon:
(Justeres til maks. 9 tellende tester)
144 432 1296 50 Mikro

PERMOS Aktivitetspris


Det som er angitt under 'Siste:' er de ferdige resultatene, og 'Claimed' angir foreløpige resultater.
En '*' betyr at det er endret i resultatene etter første publisering.
NB! Resultater blir fortløpende basert på "Claimed score" både pr. test og i sammendraget.
Mindre endringer kan derfor påregnes når resultatene er ferdig behandlet.

E-mail: [email protected]
[Tilbake til VHF hovedside]

Last update 2004-01-05
By LA1KKA